UKŁADY CYFROWE

Rozkład materiału dla klasy 1TZ z układów cyfrowych
Przedmiotowy system oceniania z układów cyfrowych

Dla klasy 1 TZUkłady kombinacyjne

 1. Podstawy matematyczne Algebra Boole'a
 2. Systemy pozycyjne
 3. Funktory rodzaje

Układy sekwencyjne

Instrukcja 1

Obejrzyj film Multipleksery [RS Elektronika] # 33

Proszę o odpowiedzi instrukcji 1

 1. Do jakich grup układów należą multipleksery MUX i demultipleksery DMUX
 2. Wyjaśnij pojęcie multiplekser. Podręcznik roz 10.2.1
 3. Wyjaśnij pojęcie demultiplekser.Podręcznik roz 10.2.2
 4. Narysuj symbol multipleksera ‘151 i opisz jego wejścia. Podręcznik roz 10.2.1
 5. Narysuj symbol multipleksera układ scalony MCY74019: Podręcznik 10.2.1
 6. Narysuj symbol demultipleksera ‘154 i opisz jego wejścia. Podręcznik roz 10.2.2
 7. Narysuj multiplekser realizujący funkcję y = f (c,b,a) =suma (2,4,6,7)

Instrukcja 2

Proszę o odpowiedzi instrukcji 2
 1. Wyjaśnij pojęcie koder.
 2. Wyjaśnij pojęcie transkoder. Podręcznik roz 10.3
 3. Narysuj symbol kodera TTL ‘147 ( Rys. 10.19 podręcznik UC str 217).
 4. Narysuj symbol kodera scalonego TIL '148 ( Rys. 10.20 podręcznik UC str 217)
 5. Narysuj koder priorytetowy o 16 liniach wejściowych zbudowany z koderów '148 (rys 10.21 str 218)

Instrukcja 3

Proszę o odpowiedzi instrukcji 3
 1. Co nazywamy dekoderem?
 2. Co to jest transkoder?
 3. Narysuj symbol dekoder '42 kodu naturalnego BCD na kod NIE 1z10: a) tablica prawdy; b) symbol graficzny ( Rys. 10.23 podręcznik UC str 219).
 4. Narysuj symbol dekoder MCY74028 kodu naturalnego BCD na kod 1 z 10 ( Rys. 10.24 podręcznik UC str 219).
 5. Narysuj Transkoder '47: a) symbol graficzny (rys 10.25 str 220)

Instrukcja 4


Przeczytać z podręcznika „Układy Cyfrowe” rozdział „11. Układy arytmetyczne” (strona 225 ).
Proszę o obejrzenie filmów: Proszę o odpowiedzi instrukcji 4
 1. Wyjaśnij pojęcie znak-moduł?
 2. Co oznacza w zapisie binarnym uzupełnienie do ZU1?
 3. Co oznacza w zapisie binarnym uzupełnienie do ZU2?
 4. Kiedy mamy do czynienie z przepełnieniem „overflow” ?
 5. Narysuj symbol sumatora równoległego Rys 11.1 UC strona 231
 6. Narysuj schemat funkcjonalny sumatora elementarnego w układzie akumulatora Rys 11.4 UC strona 232
 7. Dodaj dwie liczby 4+3 w zapisie ZM, U1 oraz U2 ).

Instrukcja 5


Przeczytać z podręcznika „Układy Cyfrowe” rozdział „11.4 Komparatory (str 233 i 11.5.
Jednostka arytmetyczno-logiczna '181 (ALU) (strona 233 ).

Proszę o obejrzenie filmów: Proszę o odpowiedzi instrukcji 5
 1. Wyjaśnij pojęcie komparator ?
 2. Narysuj symbol graficzny komparatora ‘85 Rys 11.5 UC strona 233.
 3. Narysuj układ komparatora ośmiobitowego. Ile ma on stanów wejść?
 4. Narysuj symbole graficzne układu ALU '181 Rys 11.6 UC strona 233.
 5. Zbuduj z jednostki arytmetyczno-logicznej '181 układ realizujący tzw. następnik, tj. liczbę o 1 większą od wejściowej.
 6. Wykonaj obliczenia 7-4 w zapisie ZM, U1 oraz U2.
 7. Zbuduj sumator w programie Electronics Workbench (zastosuj sumator UC74181).

Instrukcja 6


Przeczytać z podręcznika „Układy Cyfrowe” rozdział „12 Liczniki scalone str 236.
Proszę o obejrzenie filmów: Proszę o odpowiedzi instrukcji 6
 1. Wyjaśnij pojęcie licznik i licznik rewersyjny ?
 2. Co jest określane mianem długości licznika?
 3. Wyjaśnij znaczenie licznik modulo N oraz licznik do N.
 4. Narysuj symbol graficzny licznika modulo 100 zbudowany
 5. Narysuj symbole graficzne układu Rys. 12.3. Licznik modulo 86 UC strona 239.
 6. Narysuj licznik asynchroniczny:
 7. Narysuj symbole graficzne scalonych liczników synchronicznych i opisz wejścia i wyjścia:
 8. Zbuduj licznik w programie Electronics Workbench (zastosuj licznik UC7490) zliczający do 9 (zrób screen wykonanego zadania).

Instrukcja 7


Przeczytać z podręcznika „Układy Cyfrowe” rozdział „13 Rejestry str 236.
Proszę o obejrzenie filmów: Proszę o odpowiedzi instrukcji 7
 1. Co nazywamy rejestrem w układach cyfrowych ?
 2. Co jest określane mianem długości rejestru?
 3. Opisz rodzaje rejestrów .
 4. Narysuj rejestr zbudowany z trzech przerzutników typu D Rys 123.1 UC strona 254
 5. Narysuj symbol graficzny rejestru scalonego '174 Rys. 13.6 UC strona 256
 6. Narysuj symbol graficzny rejestru scalonego '164 Rys. 13.7 UC strona 256
 7. Narysuj symbol graficzny rejestru scalonego '165 Rys. 13.8 UC strona 257
 8. Narysuj symbol graficzny rejestru scalonego '194 Rys. 13.9 UC strona 258
 9. Narysuj symbol graficzny rejestru scalonego MCY74035 Rys. 13.10 UC strona 259
 10. Czym różni się szeregowe wprowadzenie informacji do rejestru od równoległego?
 11. Zbuduj licznik w programie Electronics Workbench
  1. Rejestr zbudowany z 3 przerzutników typu D
  2. Rejestr zbudowany na układzie 74164

Tematy zajęć


Sprawdziany

 1. Sprawdzian z układów cyfrowych
 2. Sprawdzian z klasyfikacji cyfrowych układów scalonych oraz technik TTL i CMOS
 3. Test z układów sekwencyjnych: przerzutniki, układy czasowe i programowalne
 4. Test z licników i rejestratorów
 5. Test z projektowania układów cyfrowych