Metaznaczniki

Dotychczas zajmowaliśmy się częścią <BODY> kodu HTML. W części <HEAD> również są ważne czynności do wykonania. Od niej zależy między innymi popularność naszej strony w internecie.

Definiując sekcję<HEAD> można w niej umieścić wiele parametrów uzupełniających wiadomości o stronie, dziale czy całym serwisie. Informacje te, znajdujšce się między znacznikami <HEAD> i </HEAD> zawarte są w tzw. metaznacznikach. Ich umieszczanie jest proste, a większość edytorów HTML wspomaga użytkowników w prawidłowej lokalizacji tych elementów na stronie WWW. Umieszczenie metaznaczników w prawidłowy sposób zwiększy oglądalność naszego serwisu internetowego.

Tytuł strony

Jednym z najważniejszych elementów części nagłówkowej dokumentu jest tytuł, umieszczany między znacznikami <TITLE> i </TITLE>.Jest on wyświetlany na pasku tytułowym przeglądarki internetowej. Pamiętać musimy, że tytuł dokumentu jest zupełnie czymś innym niż nagłówek strony WWW. Tytuł powinien być krótkim, jednoznacznie brzmiącym streszczeniem tematyki danego dokumentu, informującym użytkownika o zawartości przeglądanej strony.

Przykład:

<TITLE>WODIiP OPOLE</TITLE>

 

Słowa kluczowe

Obok tytułu, najbardziej istotne sš dwa atrybuty metaznaczników:

To właśnie one mają największy wpływ na wyświetlanie serwisu na wysokich pozycjach, w obrębie list rezultatów wyszukiwania przez internetowe wyszukiwarki. Słowa kluczowe (Keywords), oddzielane od siebie za pomocą przecinków lub spacji, są umieszczane w nagłówku za pomocą polecenia:

<META NAME="Keywords" CONTENT="Wodip, edukacja, Opole, kurs, szkolenie, nauka, konkurs, turniej, informatyka, technika, Europa">.

 To jest oczywiście przykład.

 Liczba użytych znaków nie może przekraczać 1000. Słowa powinny być związane z zawartością dokumentu HTML. Jeśli słowo kluczowe powtarza się kilka razy we właściwej zawartości strony, jest szansa na uzyskanie wysokiej pozycji na listach w wyszukiwarkach i systemach katalogujących. Ponadto warto wpisywać kombinacje dwóch słów, ponieważ wielu internautów stosuje podczas poszukiwań dwa, trzy wyrazy kluczowe. Trzeba pamiętać, że nie wszyscy wpisują polskie znaki diakrytyczne. Większość systemów wyszukiwawczych potrafi ocenić zgodność słów kluczowych z właściwą treścią dokumentu HTML. Sprawdzają one, czy oraz ile razy dane słowo występuje w tytule strony (TITLE) i w treści umieszczonej w części BODY. Mechanizmy wyszukujące i katalogujące zazwyczaj nie sprawdzają całej zawartości strony WWW, ale tylko 7500 znaków początkowych. Dlatego jeżeli na początku tekstu nie pojawiają się słowa kluczowe, można je umieścić w dodatkowym miejscu, np. jako tekst alternatywny przy grafice (ALT=".... słowa kluczowe..."). Nie powinno się powtarzać słów kluczowych, choć zabieg ten może znacznie wzmocnić pozycję naszej strony na listach wyszukiwarek. Przyjmuje się, że dopuszczalne jest nie więcej niż sześć powtórzeń. Jednak bywają systemy, które eliminują lub umieszczają na końcu listy stronę nawet wówczas, gdy odkryją dwukrotne użycie tego samego słowa.

 

Opisy

 Drugim elementem metaznaczników wpływającym na reklamę naszej strony w internecie jest opis zawartości strony (Description). Nie może on przekraczać 150-200 znaków (wraz ze spacjami) lub 15 wyrazów. Powinien być rozwinięciem i wyjaśnieniem tytułu, zachęcającym do odwiedzenia strony.

<META NAME="Description" CONTENT="Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Oferujemy szkolenia i kursy komputerowe dla placówek oświatowych i innych użytkowników komputerów, konkursy i turnieje informatyczne i wiele innych">

 Tak umieszczony opis zostanie wyświetlony przez internetowe wyszukiwarki tuż po tytule strony. Dobrze jest stosować takie same słowa, jak w tytule strony i używać ich też w treści dokumentu.

W wypadku braku profesjonalnego opisu strony, roboty sieciowe samodzielnie pobierają i wyświetlają kilka początkowych wierszy zasadniczej treści dokumentu zawartej pomiędzy znacznikami <BODY> i </BODY>. Może nie być to tekst reprezentatywny.

 

Inne metaznaczniki

Zestaw definicji META tworzy skuteczne narzędzie umożliwiające właściwą współpracę z przeglądarkami i wyszukiwarkami internetowymi. Znacznik META zawiera trzy atrybuty: HTTP-EQUIV, NAME i CONTENT. Można łączyć pierwszy z trzecim lub drugi z trzecim.

Atrybut HTTP-EQUIV określa zmienne systemowe, natomiast NAME - zmienne użytkownika.

 

Podstawowym i jednym z najbardziej znanych poleceń jest deklaracja strony kodowej dokumentu. Informacje w nim zawarte są uwzględniane przez wyszukiwarki podczas indeksowania dokumentów. Standard ISO-8859-2 określa znaki polskie w Internecie.

<META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-2">

 

Wpisanie tego polecenia jest pożądane podczas tworzenia każdej strony WWW, mimo że najnowsze przeglądarki Nestscape i Internet Explorer mogą automatycznie przestawiać się na pracę we właściwej stronie kodowej.

 Informacja o danych autora ma następującą postać:

 <META NAME="Author" CONTENT="Imię i nazwisko">

Można równocześnie umieścić odsyłacz zawierający adres e-mail autora:

<LINK REV="made" HREF="mailto:identyf@adres">

 

Można również podać informację, jakim narzędziem dana strona została wykonana:

<META NAME="Generator" CONTENT="Nazwa edytora HTML">

 a także kiedy i o której godzinie. Jest to ważna wiadomość nie tylko dla twórcy, odczytują ją również sieciowe systemy indeksujące:

<META HTTP-EQUIV="Creation-date" CONTENT="N, 28 sty 2001 10:04:37 GMT">

Jeżeli dokument zawiera bardzo często aktualizowane dane, można zastosować polecenie, które spowoduje automatyczne odświeżanie strony, co żądaną liczbę sekund - x. W tym celu wystarczy wpisać:

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="x"]>

Natomiast w celu automatycznego wczytania po określonej liczbie sekund x innej strony stosuje się polecenie:

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="x; URL=http://katalogu/strona.html">

 Jest ono stosowane wtedy, gdy serwis przeniesiono z jednego adresu URL pod inny. Internauta ma wtedy do wyboru dwie opcje: albo po kliknięciu na element strony przenosi się pod właściwy adres, albo dzieje się to automatycznie (przy wykorzystaniu właśnie tego polecenia) po zadeklarowanym czasie.

Jako wartość URL wpisuje się œścieżkę dostępu zawierającą aktualny adres strony. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie przeglądarki interpretują to polecenie.

 Można też dołączyć do metaznaczników informację o języku, w jakim przygotowany jest serwis. Czasem przeglądarki korzystają z niego podczas precyzowania zapytań:

<META NAME="Language" CONTENT="pl">

 Metaznaczniki możemy stosować jeszcze w wielu innych sytuacjach.

 

Przykładowa strona

<HTML>


    <HEAD>
        <TITLE>Internetowe Centrum Szkoleniowe WODIiP</TITLE>
        <META NAME="Keywords" CONTENT="edukacja, Opole, kurs, szkolenie, nauka, konkurs,
turniej, informatyka, technika, Europa">
        <META NAME="Description" CONTENT="Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i

Politechnicznego w Opolu. Oferujemy szkolenia i kursy komputerowe dla placówek oświatowych i
innych użytkowników komputerów, konkursy i turnieje informatyczne i wiele innych">
        <META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-2">
        <META NAME="Author" CONTENT="Marian Mysior">
        <META NAME="Generator" CONTENT="Notatnik">
        <META NAME="Language" CONTENT="pl">
    </HEAD>

    <BODY>

..........................

    </BODY>

</HTML>

Zadanie

Dadaj do własnej strony z poprzednich rozdziałów najważniejsze metaznaczniki.