CELE KÓŁKA ELEKTRONICZNEGO


Poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu elektroniki.
Nauka samodzielnego budowania układów elektronicznych o różnym stopniu trudności,
skutkują poczuciem ogromnej satysfakcji i rezultatów własnej pracy.
Kółko daje możliwości nabywania umiejętności posługiwania się różnymi:
 • miernikami,
 • zestawami pomiarowymi
 • oscyloskopami
 • testerami
 • lutownicami transformatorowymi,
 • stacjami lutowniczymi itp.
  Zajęcia w ramach kółka mają również wpływ na poszerzenie wiadomości z innych przedmiotów takich jak:
 • fizyka,
 • matematyka,
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • pomiarów elektrycznych i elektronicznych,
 • wyposażenia elektrycznego samochodów.
  Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności praktyczne,
  zainteresowania osobiste, a także mogą ciekawie spędzić czas wolny.
  Zajęcia są otwarte dla wszystkich chętnych uczniów
 • TEster wzmacniaczy
  Ćwiczenia z elektroniki
  Wyświetlacz 3D