Język HTML


Popularny język HTML, służący do tworzenia dokumentów internetowych , powstał już kilkanaście lat temu,
choć po raz pierwszy został sformalizowany dopiero 22 września 1995r. - co ciekawe, od razu w wersji 2.0.
wcześniej prace Tima Bernersa-Lee oraz rozmaitych gremiów miały charakter nieformalny i ich akceptacja była w dużej mierze wyrazem
zgody środowiska, a nie poddaniem sie nakazom jakiejś centralnej instytucji. Wcjągu następnych lat pojawiło się kilka kolejnych wersji języka,
aż wreszcie 24 grudnia 1999r. zaprezentowano ostatnią wersję, oznaczoną numerem 4.01.
Ograniczenia HTML spowodowały, że zdecydowano się przyjąc inną strategię działania.
HTML opiera się na opracowanym w latach 60 przez Charlesa Goldfarba języku SGML. Golgfarb jest uznawany za głównego twórcę
tzw. języków znaczniowych, które w nastepnych dziesięcioleciach zrewolucjonizowały w dużej mierze wymianę informacji.
W 1994r. założone przez Bernesa-Lee World Wide Web Consortium (W3C), podjeło się ustandaryzowania narzrdzi służących
do wymiany informacji, postanowiło uprościc bazę wyjściową i utworzyć podstawe do dalszych prac.
W ciągu kilku lat opracowano język XML, którego pierwsza wersja ukazała się w lutym 1998r. i przyczyniłasie do powstania
aplikacji XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language).
Pierwsza wersja XHTML weszła w życie 26 stycznia 2000r. jako rekomendacja W3C.
Pierwotna specyfikacja była prostym przepisaniem HTML 4.01 w jezyku XML. XHTML ma kilka odmian,
z których każda odpowiada odmianom HTML 4.01.
 1. XHTML 1.0 Strict-oparta na HTML 4.01Srtict;
  oddziela treść od układu i wizualizacji, przeniesionych do kaskadowych stylów CSS.
 2. XHTML 1.0 Ttransitional - oparta na HTML 4.01 Transitional;
  umożliwia łatwe przejście z HTML 3.2
 3. XHTML 1.0 Frameset - oparta na HTML 4.01 Frameset:
  obsługuje ramki na stronach WWW.

  Przydatne adresy;